příspěvková organizace

Informační brožura pro rodiče

INFORMAČNÍ BROŽURA
PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
„DÍTĚ NECHODÍ DO ŠKOLKY POŘÁD, JEN KDYŽ JE ZDRAVÉ“

Brozura_skolni_rok_2021-2022_PMeduca