příspěvková organizace

Denní harmonogram

Organizace dne v mateřské škole

Žabičky

 • 7,30 – odchod dětí Berušek
 • 7,30 – 8,45 –  pohybové chvilky, hry na přání
 • 8,45 – 9,00 – hygiena, dopolední svačina
 • 9,00 – 9,30 – didakticky zacílené dělené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupině i individuálně
 • 9,30 – 9,45 – jazykové chvilky, grafomotorika, smyslové hry
 • 9,45  – 11,45 –  příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,45 – 12,10 – hygiena, oběd,
 • 12,10 – 14,50 – příprava na odpočinek, poslech pohádek, odpočinek nebo klidové aktivity,
 • 14,15 – 14,30 – hygiena, odpolední svačina
 • 14,30 – 15,00 – odpolední činnosti, hry a přechod do berušek

Berušky

 • 6,30 – 8,30 – scházení dětí, hry na přání, pohybové aktivity
 • 8,30 – 9,00 – hygiena,  dopolední svačina
 • 9,00 – 9,30 – didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupině i individuálně
 • 9,30  – 11,15 – příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,15 – 12,00 – hygiena, oběd,
 • 12,00 – 14,00 – příprava na odpočinek, odpočinek nebo klidové aktivity, individuální práce s dětmi,
 • 14,00 – 14,35 – hygiena,  odpolední svačina
 • 14,35 – 16,00 – odpolední činnosti, hry dle zájmu dětí

Tato organizace je orientační a možno podle potřeb dětí uzpůsobovat.