příspěvková organizace

Aktuální informace

Informace pro rodiče

 1. Prosíme rodiče o vyzvednutí osobních věcí dětí z šaten MŠ (vzhledem k situaci, aby z nich nevyrostly) 🙂
 2. v době: středa, čtvrtek 08:00 – 12:00 hod. – nebo po osobní domluvě
 3. aktuální informace opět zveřejníme

Zápis do MZŠ – informace pro rodiče předškoláků

 • Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 proběhne zápis k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole, s podáním přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole – doporučeně poštou na adresu Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace, Libštát 17, 512 03 Libštát.
 • Termín pro příjem žádostí o přijetí/odklad k povinné školní docházce je stanoven v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
 • Pokud budete žádat o přijetí, zašlete: vyplněnou žádost o přijetí, zápisní list (nezapomeňte uvést svůj e-mail) a dotazník školní zralosti (s obrázkem na druhé straně) a kopii rodného listu.
  Na základě Vaší žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí Vám bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vitríně u vchodu do školy a na webových stránkách školy www.mzslibstat.cz. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 30. 4. 2020.
 • Pokud budete žádat o odklad, zašlete: vyplněnou žádost o odklad, kopii rodného listu, doporučení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost (popřípadě klinického psychologa).Mgr. Jana Marková
  Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace
  Libštát 17, 512 03 Libštát
  IČ 70946752
  tel. 481 689 326, 724 765 404
  e-mail: zslibstat@cmail.cz

Upozornění na výskyt ROUPA DĚTSKÉHO!!!

 • vzhledem k výskytu ROUPA DĚTSKÉHO Vás upozorňujeme na stanovisko hygienické stanice kontrolovat dětem stolici a preventivně odčervit. Při potvrzeném výskytu je potřeba odčervit celou rodinu!

UPOZORNĚNÍ – nemocnost 🐞🐸

Důrazně upozorňujeme všechny rodiče, aby v případě níže popsaných zdravotních problémů u svého dítěte jednali vždy ohleduplně a zodpovědně a nevodili dítě do kolektivu mezi zdravé děti!!! 

 • RÝMA – (zelená, žlutá, žlutozelená)
 • KAŠEL – (dráždivý, suchý, vlhký)
 • bolest břicha,
 • bolest hlavy,
 • zvracení,
 • průjem,
 • horečka,
 • hnisavé a červené oči, atd…

Stále se setkáváme ze stran rodičů s přiváděním nemocných či nedoléčených dětí zpět do MŠ.

Potvrzení od lékaře budeme chtít i od rodičů dětí, které jsou opakovaně omlouvány na 1-2 dny v týdnu a vrací se do MŠ nedoléčené!!!

 • NEMOCNÉ DĚTI BUDOU OKAMŽITĚ VYŘAZENY Z KOLEKTIVU!!!

 

Přiváděním nemocného či nedoléčeného dítěte do MŠ ohrožujete zdraví nejen svého dítěte, ale i ostatních dětí a zaměstnanců MŠ – dle zákona č. 258/ 2000 sb.,o ochraně veřejného zdraví.

Při opakovaném porušení bude toto řešeno se zákonným zástupcem – jde totiž o vážné porušení školního řádu.

Aktuální reakce

 • vzhledem k aktuálnímu počasí a práci na místních komunikacích (kanalizace), je omezená možnost vycházek. Proto Vás upozorňujeme, že děti budou zřejmě častěji umazané od bláta!

Cvičení v tělocvičně 🐞

 • v úterý 12.11.2019 půjdeme cvičit do tělocvičny do MZŠ.
 • prosíme dejte dětem do baťůžku tepláky  a tričko na cvičení a obuv vhodnou ke cvičení (vhodná podrážka, kvůli čmouhám na podlaze).
 • baťůžek s věcmi na cvičení můžete nechávat ve školce, budeme chodit opakovaně (vybrané úterky).
 • sraz dětí v MŠ do 8:00 hod.