příspěvková organizace

Aktuální informace

Informace k návratu dětí do MŠ dle metodického doporučení MŠMT

Otevření mateřských škol pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním od 12. 4 .2021:

V naší mateřské škole se toto bude týkat všech předškoláků, kteří jdou letos k zápisu do ZŠ (děti narozené do 31. 8. 2015) a dětí rodičů IZS.

Pro ostatní mladší děti budou školy nadále uzavřeny. 

Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky ve skupině max. 15 dětí.

Pro zákonné zástupce, rodiče platí povinnost používat respirátor min. FFP2 v celém areálu školy!

Povinné testování předškoláků antigenními testy 2x týdně (pondělí, čtvrtek) při vstupu do školy, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou min. 20 minut, abyste si dítě otestovali.

 

Informace k testování dětí + video:

Odkaz pro rodiče:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Instruktážní leták- LEPU testy:

https://testovhttps://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdfani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Video ohledně testování dětí:

https://www.youhttps://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=14stube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=14s

Připomenutí

PŘIPOMÍNÁME rodičům, že dle Vámi podepsaného platného školního řádu MŠ a příslušných vyhlášek a zákonů se každé onemocnění hlásí v MŠ!

Vrací-li se dítě do kolektivu po nemoci /delší víc jak 10 dní nebo infekční nemoci/  je třeba předložit lékařské potvrzení, že je dítě zdravé.

Dle informace z KHS nemají lékaři problémy s vystavováním potvrzení,  případně MŠ  proplatí.

Zajímavé vyjádření: prim. MUDr. Jiří Havránek – COVID-19 u dětí věku 0 – 19 let

Vážené maminky, tatínkové, babičky dědečkové,

obracím se na vás jako primář dětského oddělení Nemocnice Slaný velice závažnou informací týkající se COVIDU-19 dětí.

U dětí ve věku 0 – 19 let za 2 – 6 týdnů po prodělané infekci (ale POZOR! – děti mohly prodělat infekci zcela nepozorovaně, rozhodně nemusí mít pozitivní výtěry!) se může vyskytnout velice závažné onemocnění, které se nazývá zkratkou PIMS (Pediatric Inflammatory Multisysteme Syndrome).

Rozhodl jsem se vás informovat veřejně, neboť onemocnění bohužel není vzácné (na dětských odděleních pražských klinik leží aktuálně již řada dětí s tímto onemocněním a i my jsme již diagnostikovali pacienta ze Slaného). Onemocnění může být život ohrožující a rovněž může mít vážné následky. Na druhé straně včas podchycené je vyléčitelné! Nás lékaře na dětském oddělení vede snaha udělat vše proto, abychom mohli podchytit pokud možno všechny potenciální pacienty a aby nám zbytečně neumíraly na COVID-19 i děti.

 

Proto, pokud má vaše dítě horečky > 38,5 trvající a více dní současně jsou přítomny z následujících příznaků:

 

1) vyrážka

2) popraskané zarudlé rty, zarudnutí dutině ústní zbarvení jazyka do sytě červené (připomíná barvu malin)

3) otok hřbetů rukou nártů nohou olupování kůže na dlaních nebo ploskách

4) nehnisavý zánět spojivek

5) průjem, zvracení nebo bolesti břicha

 

neprodleně navštivte naši dětskou ambulanci, kde na základě dalších vyšetření vyloučíme nebo potvrdíme tuto diagnózu a podnikneme vše, co je třeba.

Při nejasnostech/nejistotě využijte pracovní době možnost telefonické konzultace  na dětském oddělení naší nemocnice nebo emailové adrese: jiri.havranek@nemsl.cz.

 

 prim. MUDr. Jiří Havránek

Zajímavé odkazy – distanční výuka

  1. https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/
  2. https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka
  3. https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni
  4. https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky
  5. https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma/

Výukové videa

Logopedie:

Odkaz 1: https://www.youtube.com/watch?v=WXsQJEXIXwg

Odkaz 2: https://www.youtube.com/watch?v=exjms9ikoDc

Cvičení:

Odkaz 1: https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

Odkaz 2: https://www.youtube.com/watch?v=M951B-655PM

Odkaz 3: https://www.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14

Výukové aplikace

Výukové aplikace na Android (ke stažení na Obchod Play):

Ježkovo dobrodružství zdarma – interaktivní příběh pro děti od 4 – 6 let s výukovými hrami

Lipa Land – Učení plné zábavy – vzdělávací aplikace plná pohádek, her a aktivit pro děti od 3 – 6 let

Tam a sem s Myšákem! CZ hra – výuková hra s dabovaným příběhem pro děti staré od 5 – 7 let, zdarma pro odzkoušení

Výukové kartičky – výukové hry pro děti od 3 – 7 let

Abeceda pro děti – výukové hry – vše je namluveno a doplněno krásnými obrázky pro děti od 3 – 7 let

Logopedie – hezky česky – učte se správně vyslovovat problematické hlásky české abecedy

Výukové materiály

V dnešním vydání námětů pro vás a rodiče se budeme věnovat pohádkám.
1) Pro nejmenší děti, které začínají mluvit, je dobré využít pohádky, které jsou velmi jednoduché, často se opakují slova nebo věty – jedná se například o pohádku O řepě, Boudo budko, O Koblížkovi. Pohádku O řepě mám i ve variantě “vystřihovánky”, kdy je možné začít i pasivní účastí dítěte, kdy bude pouze skládat dějovou posloupnost pohádky (rodič nebo komunikační partner vypráví, dítě postupně například doplňuje slova). To je určitě vhodné pro dítě, které má i velmi omezenou aktivní slovní zásobu, osobně ji beru jako “startovací” pohádku. Vždy je také třeba se ujistit, že dítě pohádku zná, nelze před ně položit obrázky a očekávat vyprávění, s pohádkou (ale i jakýmkoliv úkolem je třeba dítě seznámit).
— vloženo v příloze
2) Jinou variantou, pro děti, kde je již aktivní slovní zásoba rozvinuta alespoň částečně, od toho se pak odvíjí výkon dítěte, je možné podpořit vyprávění pohádky předloženými obrázky, které pro dítě vytvoří kostru, o kterou se může pohodlně opřít. Zde je již možné vybrat jakoukoliv pohádku, kterou má dítě rádo. Dávala bych pozor na to, aby se při výkonu jednalo o vyprávění pohádky a ne o popis obrázků, na obrázcích samozřejmě není vše, jsou zahrnuty základní body. Pokud by se jednalo o dítě, kde máme narušeno více jazykových rovin nebo jsou některé roviny, zejména gramatika, narušeny významně, úplně postačí jakékoliv vyprávění, u kterého nebudeme klást důraz na gramatickou správnost. V takovém případě bude naším cílem rozvoj samostatného vyjadřování, slovní zásoby.
 I u této varianty práce s pohádkou je možnost obrázky vystřihnout a použít nejdříve na poskládání dějové posloupnosti, záleží na vás.
Pokud již dítě v pohodě zvládá úkol s předloženými obrázky, můžeme zkusit variantu vyprávění nazpaměť.
— vloženo v příloze několik příkladů
3) Variantou práce s pohádkou, která se zaměřuje zejména na rozvoj jazykového citu, gramatiky, soustředění a pozornosti, je obrázkové čtení. Dítě čte společně s rodičem pohádku, kdy rodič čte klasický text a dítě do vět doplňuje slova dle obrázků, která musí ohnout do správného tvaru, aby zapadla do vět. Osobně u této aktivity oceňuji hlavně ten fakt, že je to chvilka, kterou rodič a dítě musí strávit naprosto nerušeně společnou aktivitou a stoprocentně se jí věnovat.
— v příloze pár příkladů a také odkaz na celou řadu pohádek zde:
(vpravo dole jsou šipky na přeskakování mezi jednotlivými pohádkami)
Všechny výše zmíněné aktivity jsou skvělé pro rozvoj slovní zásoby, samostatného vyjadřování, gramatiky, fantazie, logického myšlení, soustředění, pozornosti, porozumění řeči, skvělý způsob, jak dítě a rodič tráví čas opravdu společně a užitečně. U každé aktivity si musíme uvědomit, co je naším cílem, jakou oblast chceme primárně rozvíjet a danou aktivitu případně variovat tím směrem. Pokud byste měli zájem o takové pozměnění aktivity k danému cíli, klidně dejte vědět, ráda vám pomůžu.
K čerpání pohádek lze využít publikaci od Markéty Mlčochové Povídám, povídám pohádku, případně na webu.