příspěvková organizace

Plánované akce v MŠ pro školní rok 2022/23

Doplňujeme plánované aktivity a akce  naší školky pro letošní školní rok 2022/23

Z konzultačních hodin pro rodiče vzešel inspirativní podnět k zveřejnění seznamu běžně konaných akcí na daný školní rok.

Seznam najdete v rubrice: Dokumenty školy