příspěvková organizace

Informace k návratu dětí do MŠ dle metodického doporučení MŠMT

Otevření mateřských škol pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním od 12. 4 .2021:

V naší mateřské škole se toto bude týkat všech předškoláků, kteří jdou letos k zápisu do ZŠ (děti narozené do 31. 8. 2015) a dětí rodičů IZS.

Pro ostatní mladší děti budou školy nadále uzavřeny. 

Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky ve skupině max. 15 dětí.

Pro zákonné zástupce, rodiče platí povinnost používat respirátor min. FFP2 v celém areálu školy!

Povinné testování předškoláků antigenními testy 2x týdně (pondělí, čtvrtek) při vstupu do školy, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou min. 20 minut, abyste si dítě otestovali.

 

Informace k testování dětí + video:

Odkaz pro rodiče:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Instruktážní leták- LEPU testy:

https://testovhttps://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdfani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Video ohledně testování dětí:

https://www.youhttps://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=14stube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=14s