příspěvková organizace

Připomenutí

PŘIPOMÍNÁME rodičům, že dle Vámi podepsaného platného školního řádu MŠ a příslušných vyhlášek a zákonů se každé onemocnění hlásí v MŠ!

Vrací-li se dítě do kolektivu po nemoci /delší víc jak 10 dní nebo infekční nemoci/  je třeba předložit lékařské potvrzení, že je dítě zdravé.

Dle informace z KHS nemají lékaři problémy s vystavováním potvrzení,  případně MŠ  proplatí.