příspěvková organizace

Zápis do MZŠ – informace pro rodiče předškoláků

 • Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 proběhne zápis k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole, s podáním přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole – doporučeně poštou na adresu Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace, Libštát 17, 512 03 Libštát.
 • Termín pro příjem žádostí o přijetí/odklad k povinné školní docházce je stanoven v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
 • Pokud budete žádat o přijetí, zašlete: vyplněnou žádost o přijetí, zápisní list (nezapomeňte uvést svůj e-mail) a dotazník školní zralosti (s obrázkem na druhé straně) a kopii rodného listu.
  Na základě Vaší žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí Vám bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vitríně u vchodu do školy a na webových stránkách školy www.mzslibstat.cz. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 30. 4. 2020.
 • Pokud budete žádat o odklad, zašlete: vyplněnou žádost o odklad, kopii rodného listu, doporučení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost (popřípadě klinického psychologa).Mgr. Jana Marková
  Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace
  Libštát 17, 512 03 Libštát
  IČ 70946752
  tel. 481 689 326, 724 765 404
  e-mail: zslibstat@cmail.cz