příspěvková organizace

Upozornění pro rodiče předškoláků!

  • Na informační nástěnce v šatně “ŽABIČEK” jsou vyvěšeny informace ke kurzu rozvoje předškolních dovedností “ŠKOLA PŘED ŠKOLOU” pořádány PPP.
  • Zájemci o kurz se přihlásí dle pokynů uvedených v podkladech.